Prvi FabLab so leta 2002 ustanovili na Massachusetts Institute of Technology oziroma MIT. Za kratico FabLab se skriva ‘fabrication laboratory’ ali odprt, nekomercialni prostor za ustvarjanje, kjer lahko posamezniki uporabljajo tehnologije, ki se jih uporablja tudi v industrijski proizvodnji. V vsakem od FabLab-ov boste našli vsaj po en primerek iz štirih skupin strojev za digitalno fabrikacijo:

V FabLab-u lahko posamezniki s strokovnim znanjem hitro ustvarijo prototipe ali unikatne izdelke. Tisti z malo slabšim strokovnim znanjem, pa ga lahko pridobijo in izpilijo.

FabLab Maribor je bil ustanovljen leta 2014. Naš namen je široki javnosti ponuditi dostop do sodobnih oblik ustvarjanja. FabLab Maribor je zasnovan kot platforma za izobraževanje, medgeneracijsko povezovanje, ustvarjanje, podporo kreativnim ustvarjalcem in startup-om. FabLab Maribor je agregator znanja s področja sodobnega izdelovanja.