Poznamo veliko variacij G-code ali G-kode, gre pa za poenostavljeno ime najbolj razširjene oblike programskega jezika za numerično krmiljenje. G-koda se najpogosteje uporablja v računalniško vodeni proizvodnji, in sicer za vodenje avtomatiziranih strojev.

Poenostavljeno povedano je G-koda jezik, v katerem človek naroča računalniško vodenim strojem, kako naj nekaj naredijo. Ta ‘kako’ je definiran z napotki, kam naj se stroj premakne, kako hitro naj se premika in po kateri poti naj se premika.

Po navadi se v stroju po navodilih premika rezalno orodje, ki reže odvečni material in za sabo pušča le končni izdelek. Enak koncept velja tudi za druge oblike računalniško vodenega izdelovanja, kot je na primer aditivna metoda, ki jo srečamo pri 3D tiskalnikih.

G-koda se tako imenuje, ker se ukazi za premikanje začenjajo z G-jem. Toko se ukaz za premakni se na točko X1 Y1 glasi G0 X1 Y1.